top of page

Wie zijn we?

Leersteuncentrum CO biedt leersteun in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. Leersteuncentrum CO doet dit in samenwerking met scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten (PBD), ouders en andere betrokken partners. CO staat voor co-creatie, compagnon en Centrum Oost.

Logo Leersteuncentrum CO

Onze kernwaarden, ook te zien in ons logo, zijn: 

 · samen

 · partnerschap

 · ondersteuning

 · verbinding 

 · betrouwbaar

 · groei

 · duurzaam 

 · inclusie 

 · professioneel

De leerondersteuners vormen samen een team per regio. De teams worden multidisciplinair samengesteld. Leerondersteuners met verschillende expertises en achtergrond werken zo samen en versterken elkaar om zowel trajecten van brede als kleine types te ondersteunen.

MicrosoftTeams-image (1).png
Wat doen we?

Wat doen we?

Voor wie komen we?

De school voor gewoon onderwijs kiest met welk leersteuncentrum ze samenwerkt. Dit leersteuncentrum is verantwoordelijk voor alle leersteuntrajecten binnen de school, zowel voor de brede als voor de kleine types. 

brede types

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met leermoeilijkheden (type basisaanbod)

leerlingen met

een gedrags- en

emotionele

moeilijkheid of stoornis

(type 3)

leerlingen met 
een autismespectrum-
stoornis
(type 9)

kleine types

kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een algemene 
ontwikkelings-
achterstand
(type 2)

kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een motorische 
beperking
(type 4)

kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een visuele beperking
(type 6)

kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een auditieve 
beperking 
(type 7 auditief)

kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een spraak- en 
taalontwikkelings-
stoornis
(type 7 STOS)

Wanneer Leersteuncentrum CO zelf niet over geschikte expertise  in de juiste regio beschikt, kunnen we kiezen voor een ad hoc samenwerking met een ander leersteuncentrum. 

img (3).png

Wanneer komen we in beeld?

1.png
2.png
3.png

Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig. De school, ouders en/of leerlingen kunnen hierbij hulp vragen aan het CLB en de PBD.

Je hebt samen met het CLB een HGD-traject doorlopen (ouders en leerling betrokken).

Het CLB, de school en ouders/ leerling hebben geconcludeerd dat leersteun vanuit het leersteuncentrum op fase 2 en 3 noodzakelijk is.

4.png

Het CLB schrijft een verslag gemeenschappelijk curriculum, OV4-verslag of een IAC-verslag. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het leersteuntraject.

Leersteunplan

Het leersteunplan omschrijft de doelstellingen en de concrete acties met betrekking tot het leersteuntraject. Het leersteunplan is raadpleegbaar via het platform Diplon.

Diplon voldoet aan de huidige GDPR-wetgeving. Dit betekent dat iedereen inlogt met itsme of kaartlezer. Alleen wie toegang kreeg tot het dossier kan dit bekijken. Ouders zien enkel de gegevens van hun eigen kind. 

Het leersteunplan wordt weergegeven in de CirCQel. Deze wordt gemaakt na de startvergadering en aangevuld na iedere evaluatie. 

  • ga naar "beheer aanvragen"

  • selecteer de leerling

  • selecteer "CirCQel"

Knipsel.PNG

Door bovenaan te klikken op                         kan je de weergave van het leersteunplan aanpassen naar een een cirkel- of lijstweergave.

diplon.png
Knipsel3.PNG
Onze visie?

Onze visie

De visie van Leersteuncentrum CO is gebaseerd op vier pijlers: 

  • Leersteuncentrum CO heeft een positieve mindset

  • Leersteuncentrum CO werkt samen

  • Leersteuncentrum CO streeft naar duurzaamheid

  • Leersteuncentrum CO gaat op weg naar inclusie

pijler 4_edited_edited.jpg

De visie van Leersteuncentrum CO wordt uitgelegd in woord en beeld.

Visie Onwco QR.png
Aanmlden

Aanmelden

Voor de leerlingen van de brede types wordt gewerkt met een vast pakket aan middelen voor een heel schooljaar. Dit verandert niet naargelang het aantal aanmeldingen. Voor de kleine types worden per leerling middelen gegenereerd. De leerlingen worden geteld op twee teldagen. 

Aanmelden voor leersteun kan gedurende het hele schooljaar.


De criteria voor een geldige aanvraag zijn:  

  • Er is een geldig GC/IAC/OV4-verslag te raadplegen op het IRIS-platform 

  • Er is een ondersteuningsvraag vanuit de school (nood aan leersteun) 

  
 

Aanmeldingen gebeuren via https://www.diplon.be/.

Dit platform maakt het aanmelden eenduidig en zorgt voor en optimaal overzicht van alle administratie rond de leersteun.

Contact

Contact

Indien u vragen heeft over onze algemene werking kan u terecht bij de directeur of coördinator.

Directeur

Patricia Metten

patricia.metten@leersteuncentrumco.be 

0470 18 23 75 

Coördinator

Patricia.JPG
Lise Van Schuerbeeck.jpg

Lise Van Schuerbeeck

lise.vanschuerbeeck@leersteuncentrumco.be 

0470 70 29 85

Iedere regio wordt aangestuurd door één of twee leerondersteuners met extra opdracht 'regiowerking', die tevens het  aanspreekpunt zijn voor scholen, CLB's en ouders. Indien u vragen heeft over de specifieke werking kan u steeds via mail of per telefoon bij hen terecht. 

20210830 Regioverdeling ONW CO.jpg

Regioteam Groot Leuven

katrien_lenaerts.jpg

Katrien Lenaerts 

katrien.lenaerts@leersteuncentrumco.be

0470 71 26 74 

 

Regioteam Leuven Centrum

Nathalie Wolfs

nathalie.wolfs@leersteuncentrumco.be

0478 76 52 67

MicrosoftTeams-image.jpg

Regioteam Boutersem

Tina Govaert

tina.govaert@leersteuncentrumco.be

0471 38 08 66

Tina Govaert.png

Regioteam Tienen

Patricia.JPG

Patricia Metten

patricia.metten@leersteuncentrumco.be

0470 18 23 75

Regioteam Aarschot

MicrosoftTeams-image (91).png

Marc Derwa

marc.derwa@leersteuncentrumco.be

0470 70 29 84

Regioteam Rotselaar

Fran Mulders.png

Fran Mulders 

fran.mulders@leersteuncentrumco.be

0473 83 64 75 

 

Regioteam Landen

Tina Govaert

tina.govaert@leersteuncentrumco.be

0471 38 08 66

Tina Govaert.png

Regioteam Diest

Evelien Haenebalcke

evelien.haenebalcke@leersteuncentrumco.be

0476 33 92 72

 

Ontwerp zonder titel-21.png

Heb je een klacht?

Binnen onze werking geloven we sterk in een groeigerichte mindset en een open feedbackcultuur. Hierbij behouden we wat goed

is en veranderen we wat niet werkt. We baseren ons hiervoor op de feedback van onze samenwerkende partners. Via onderstaand klachtenformulier heb je de mogelijkheid om een klacht te formuleren. 

Klik hier: Klachtenformulier

Kijker

In de kijker

Nieuwsbrief

Doelgroep in de kijker

MicrosoftTeams-image (36).png

De vakantie komt eraan! Zoek je een leuke manier om je kind met een visuele handicap zelfstandig en educatief bezig te houden tijdens de zomervakantie?

Wist je dat je bij de Brailleliga vakantieboeken kan bestellen voor kinderen van 6 tot 12 jaar?

Er bestaat een versie van het aangepaste vakantieboek voor slechtziende kinderen in grootdruk en een versie in braille voor blinde en zwaar slechtziende kinderen. De tekeningen zijn speciaal aangepast met voelbare reliëflijnen en duidelijke kleurcontrasten.

#brailleliga

#blindenenslechtzienden

#doelgroepindekijker

#doelgroepvisus

#leersteuncentrumco

#ondersteuningsnetwerkco

#sameningroei

Specifieke visie

bottom of page